Sübh04:45
Günəş06:32
Zöhr13:37
Əsr17:30
Məğrib20:42
İşa22:15
Cümə namazı: 13:00
Bütün ayın cədvəli

Baş örtüyü, hicab, kəlağayi...

Baş örtüyü ilə bağlı xeyli müddətdir bilənlər, bilmədiyini bilənlər, bilmədiyini bilməyənlər, bildiyini zənn edənlər, bilmədiyi halda bilgili kimi görünməyə çalışanlar və həddini bilməyən hərşeyşünaslar yazırlar, danışırlar. İnsan heç nə bilməsə
Davamı

Tovhid kitabının şərhi

Əssalamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu

Əziz qardaş və bacılar!

Məscidimizin İmamı Şeyx Qamət Süleyman məşhur "Tövhid" kitabını şərh edir. Hazırlanmış dərsləri sizin diqqətinizə çatdırırıq.


Allah
Davamı

Mübarək Ramazan ayı

Əssəlamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu

Əziz müsəlman bacı və qardaşlar
Qarşımızda mübarək bir ay var. Həmin ay hamımızın tanıdığı Ramazan ayıdır. Bu ay artıq qapımızın astanasındadır. Hər bir
Davamı

İslamda bəyənilən uşaq adları

Hazırda ölkəmizin hər guşəsindən müsəlman toylarının "səsi" gəlir. Yeni müsəlman ailələr qurulur. Hər bir ailənin arzusu isə körpə uşaqlar dünyaya gətirməkdir. Uşaq dünyaya gəldikdən sonra isə ona advermə problemi ortaya
Davamı

Bayram təbriki

Məscidimizin imamı, Mədinə İslam Universitetinin məzunu Qamət Süleymanovun Ramazan Bayramı münasibətilə təbriki...
Davamı

Milad günü və yeni ili keçirməyin hökmü. Bir nəsraninin Yeni İl ilə əlaqədar müsəlmanları ittiham etməsi.

Şeyx-ul-İslam ibn Teymiyyə
Muhəmməd bin Salih əl-Useymin


Həmd Allaha məxsusdur.

Şeyx ul-İslam ibn Teymiyyə (Allah ona rəhmət etsin) aşağıdakı ayənin şərhində demişdir :
Davamı

İslamdan çıxaran on amil

Şeyx Qamət Süleymanın yeni dərslərini sizə təqdim edirik.

Dərslər Şeyxul İslam Muhəmməd ibn Əbdülvahhabın "Navaqidul İslam" islamdan çıxaran amillər adlı kitabındandan keçirilir.


Bu linkdə siz dərslərə keçid
Davamı
<1234567>
"ƏL-İXLAS" surəsinin təfsiri

Məkkə surələrindəndir.

Bu surənin nazil olma səbəbi və fəzilətləri:

İmam Əhməd belə deyir: Əbu Səd Muhəmməd bin Muyəssər əs-Sağanni, ər-Rabi bin Ənəsdən, o da Əbu əl-Aliyədən Umeyyə bin Kəbin vasitəsilə belə rəvayət edir: Müşriklər Peyğəmbərə (ona Allahın salavatı və salamı olsun!) belə dedilər; Ya Məhəmməd! Bizlərə Rəbbinin soyundan - kökündən söhbət aç. Uca Allah bu surəni nazil etdi; (Ya Peyğəmbər!) De: O Allah birdir. Allah möhtac deyildir! O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! Onun heç bir tayı-bərabəri də yoxdur!"
Ət-Tirmizi və İbn Cərir, Əhməd bin Mənidən bu cür rəvayət etsələr də, İbn Cərir Mahmud bin Xidaşın Əbu Səid Muhəmməd bin Muyəssərdən zəncirini sənədə əlavə etmişdir. Lakin İbn Cərir və ət-Tirmizi bu əlavəni etmişdirlər: "Allah möhtac deyildir!" As-Saməd kəliməsi doğmayıb və doğulmamış olandır. Çünki doğulan hər bir şey öləcək və ölən hər bir şey də mütləq miras qoyacaq. Həqiqətən, izzət və cəlal sahibi olan Allah ölmür və Onun mirası da yoxdur. "Onun heç bir tayı-bərabəri də yoxdur!" Onun nə oxşarı, nə də bir şeydə ortağı vardır. Və heç bir şey onun kimi deyildir.
İbn Əbu Hatim bu rəvayəti Əbu Səd Muhəmməd bin Muyəssərdən nəql etmişdir. Ət-Tirmizi isə Abd bin Həmid vasitəsilə Ubeydullah bin Musadan, o da Əbu əl-Aliyyədən rəvayət etdiyini bildirərək bu rəvayətin mürsəl olduğunu desə də "bizə belə çatdırdı" kəliməsini qeyd etməmişdir. Ardınca ət-Tirmizi belə buyurur: Bu, Əbu Sədin hədisindən daha səhihdir.

Suyun növləri: Təmiz su

Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə

Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə.

Ailə

Aprelin 22-də məscidimizdə söylənilən xütbənin mövzusu:
Ailə
Məscidimizin imamı, Mədinə İslam Universitetinin məzunu Qamət Süleymanovun söylədiyi xütbəyə canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz və ya bu linkdən endirə bilərsiniz.

Fayl arxivi

Cəmi fayllar: 511
Cəmi bölümlər: 20
Cəmi yüklənib: 259107

Son fayllar
#1: Ailə [Yüklənib: 7]
#2: Bidət və onun fəsadları [Yüklənib: 10]
#3: Rəcəb ayı [Yüklənib: 13]
#4: İmam Əhməd ibn Həmbəlin imtahanı [Yüklənib: 14]
#5: Təqvalı müsəlman şərindən əmin olunan müsəlmandır [Yüklənib: 6]
#6: Qəflətdə olma! [Yüklənib: 34]
#7: İslamda qadına verilən dəyər [Yüklənib: 14]
#8: Alimlərin əti zəhərlidir [Yüklənib: 16]
#9: Xəsarətə aparan əməllər [Yüklənib: 13]
#10: Valentin gününü bayram etməyin fəsadları [Yüklənib: 15]

Populyar fayllar
#1: Mobil azan və namazların vaxtları (smartfonlar üçün) [Yüklənib: 6806]
#2: Real Player proqramının son versiyası [Yüklənib: 3781]
#3: RM faylları MP3 edən proqram vasitəsi ilə saytımızdan yüklədiyiniz istəinlən RM faylı MP3 edin [Yüklənib: 3342]
#4: Qurani Kərim Azərbaycanca [Yüklənib: 2845]
#5: Bu proqramın vasitəsi ilə siz faylları daha sürətli və daha rahat şəkildə yükləyə bilərsiniz [Yüklənib: 2744]
#6: CİHAD (IV hissə) [Yüklənib: 2534]
#7: Tam Quran (smartfonlar üçün) [Yüklənib: 2297]
#8: Ölüm dəqiqəsi. [Yüklənib: 2124]
#9: CİHAD (I hissə) [Yüklənib: 2031]
#10: İbn Teymiyyə: "Vasitiyyə əqidəsi" [Yüklənib: 1933]