Qamət Süleymanov Tarix və sira

Qamət Süleymanov – Yezid ibn Müaviyənin vaxtında olan hadisələrə münasibət