Mənhəc Mumeyyilər

Bidətçilər haqqında Şeyx Abbadı gətirənlərə rədd