Quran elmi

Ramazanda Quranı əzbərdən təkrarlamaq yaxşıdı yoxsa tədəbbürlə oxumaq? – Şeyx Ubeyd əl-Cəbiri