Faydalar

Alləmə Şeyx Muqbil rahiməhullah — Şeyx Albanin rahiməhullah zikr etdiyi bu misal məni heyran edir