Hədis elmi Mənhəc

Şeyx Süleyman ər-Ruheyli — Şeyx Rabii əl-Mədxəli bizi rəddləri ilə məşğul edir?