Qamət Süleymanov Sual-cavab

‘Nə üçün Qamət Misirli Elxana üzr tapıb amma Adilə üzr tapmadı?» — suala cavab