Faydalar Mumeyyilər Sual-cavab

Batil (hizbi) yollar haqq (sələfi) yoldan ayrılıb — (Sual-Cavab; 05.01.2017)

0:17 — 1) Hər rəyi dəlil olaraq götürmək olarmı?
1:43 — 2) Cahil müsəlmanın kəsdiyi əti almaq olarmı?
2:21 — 3) Deyirlər ki, sələfi mənhəcinə (fəhminə) müxalif danışan elm tələbələr sizə pis təsir etdi
2:54 — 4) Artıq mənhəc məsələləri aydınlaşdırılıb və batil (hizbi) yol haqq (sələfi) yoldan ayrılıb
4:01 — 5) Hər növ xəvariclərdən uzaqlaşmağın və onlara qulaq asmamağın mühümlüyü
5:05 — 6) Ümumi sözdən, fətvadan və ya Quran ayəsindən hökm çıxarmaq bidət əhlinin üslubu deyilmi?!
6:33 — 7) Bidət əhli ilə oturub-duran və onları təbliğ edən şəxslərə sələfilər necə münasibət bəsləyirlər?
7:01 — 8) Öz hələbi (mumeyyi) mənhəcini qorumaq üçün Hələbiyə qarşı təfsilatlı cərhi qəbul etməyib «Şeyx Suheymi cərh olunub» deməklərində məqsəd nədir?!
9:16 — 9) Üşağı sünnət etmək müstəhəb yoxsa vacibdir?