Mənhəc Seymur Camal Şübhələr

Hizbilərin-yalançıların iftiralarına və şübhələrinə cavab. Allahdan qorxun!!