Mənhəc Qamət Süleymanov Sual-cavab Tərbiyə

Sual-cavab (26.12.2016)


0:17 — 1) Hizbilərin-yalançıların üslubu və fəhmi barədə
3:39 — 2) Sələfin fəhmini qoyub mumeyyilərin fəhminə 
(bidət edənləri tərifləmək, məsləhət görmək,
sələfin fəhminə tabe olmayıb »ilzam yoxdur» demək)
uyanlar barədə
10:18 — 3) Bidət əhlinin fəhminin fəsadı və alimlərə dil uzadanlar barədə