Faydalar

Mufti Abdul-Aziz Ali Şeyxin Alləmə, Şeyx Rabini tərifləməsi