Faydalar

Şeyx Xalid AbdurRahmən — Sünnədə varid olmayan duaları yaymaq