Faydalar

Azərbaycanlı qardaşlara nəsihət — şeyx Xalid Abdurrahmən (hafizahullah)