Faydalar

Tural Yusubov — Hizbilərin » Şeyx Suheymi Hələbini cərhindən dönüb » yalanı