Faydalar

Şeyx Muhamməd bin Hədi əl-Mədxəli — Abdullah Buxaridən çəkindirən Allahdan qorxsun!