Faydalar

Şeyx Fovzana zəng — Adnan Arur haqda

Hizbilərin «Şəxslərdən deyil, xətalardan çəkindirək » qaydasına və başqa qaydalarına şeyx Saleh əl-Fovzandan rəddiyə