Faydalar Mumeyyilər

Şeyx Rabi Adil Rəcəbovun şeyxi olan Valid Seyf ən-Nəsr haqqında