Qamət Süleymanov

Qamət Süleymanov — Yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmək (Gəncə. Əqiq)