Mənsur Cəlilov

Mansur Cəlilov — » bir fasiq xəbər gətirsə…» ayəsi Alimlərə aid deyil