Qamət Süleymanov

Qamət Süleymanov — Xətaya düşmüş insanın özündən yox, xətasından çəkindirilir məsələsi