Mənhəc Muhamməd Abu İbrahim

Muhamməd Abu İbrahim — Sələfilərə tənə etmək, bütün bidətçilərin üslubudur