Əqidə İman Mənhəc Tövhid Tural Yusubov

Tural Yusubov — İmam ibn Cərir Tabarinin «Sarih sunna» risaləsinin şərhi — Yeni dərs

İmam ibn Cərir Tabarinin «Sarih sunna» risaləsinin şərhi 

_____
Risalə Əhli Sünnənin bəzi əqidə və mənhəc məsələlərindən danışır:
-qulların əməlləri; günah və itaətlər Allahın qəza və qədəri ilə olurmu, yoxsa quldan baş verirmi;
-iman məsələləri;
— Quran məsələsi: məxluq olub-olmaması;
— qulların qiyamət günü Allahı görməsi;
— «Quranla olan ləfzim məxluqdur» deməyə rəddiyyə;
Və sair məsələlərin şərhi.
Alləmə Zeyd Mədxalinin şərhi»Rafiqul-cunnə»