Əqidə Useyd Turabov

Useyd Turabov — Üç əsas kitabının şərhi

Muhammad İbn Abdul-Vahhab