Əqidə Qamət Süleymanov

Qamət Süleymanov — Əqidətul Vasitiyyə