Əqidə Nicat Həşimov

Allahdan qeyrisindən kömək diləmək haqqında