Firqələr Mənsur Cəlilov

Alimlərin qədrini şənini alçaltmaq bütün bidət əhlinin ittifaqıdır