Əqidənin əsasları Nicat Həşimov

Nicat Həşimov — Vasitiyyə əqidəsi (31 dərs)

Kitab: ”Vasitiyyə əqidəsi”

Müəllif: Şeyxulislam İbn Teymiyyənin  (Allah ona rəhmət etsin)

Şərh: Şeyx Saleh Əl-Fovzanın (Allah onu qorusun)