Əqidə Qamət Süleymanov

Allahı tanımaq düzgün əqidə ilə olur