Əqidə Yaşar Qurbanov

Uca Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər