Faydalar

Hizbilərin ” bidətçidən elm almaq olar ” hiyləsi