Kamal Hüseyn Mənhəc

Kamal Hüseyn – Əmirlərə dua və tərif Allaha ibadət və ixlasdandır