Fiqh Məqalələr Oruc Sual-cavab

Müsafirə oruc tutmaq çətinlik yaradarsa o nə etməlidir?

• Sual: Müsafirə oruc tutmaq çətinlik yaradarsa o nə etməlidir?
• Cavab: çətinlik çox ağır olmazsa bu zaman onun oruc tutması məkruhdur (bəyənilmir), çünki Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun hamının bir nəfərin başı üzərinə toplaşmasını gördü və nə baş verdiyini soruşdu, cavabında orucdur dedilər. O buyurdu: “Səfərdə oruc tutmaq yaxşılıqdan deyildir”. Əgər bu çətinlik ona çox ağır olarsa bu zaman iftar etmək vacibdir. Çünki Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun səfərdə olarkən insanlar orucun çətinliyindən şikayətləndilər və Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun orucunu açdı. Sonra Peyğəmbərə bəzilərinin oruc açmadıqları xəbəri deyildikdə o buyurdu: “Onlar asi olanlardır, onlar asi olanlardır”. Amma məşəqqətsiz olan səfərdə oruc tutmaq daha yaxşıdır.

Şeyx İbn Useymin (Allah ona rəhmət etsin!)