Qamət Süleymanov Sual-cavab

‘Nə üçün Qamət Misirli Elxana üzr tapıb amma Adilə üzr tapmadı?” – suala cavab