Əqidə Qamət Süleymanov

Qamət Süleymanov – Əqidətul Vasitiyyə