Mumeyyilər Qamət Süleymanov

Qamət Süleymanov : “Adil Rəcəbovla Qamətin arasını vuran fitnəkarlar var ? “