Faydalar

Qamət Suleymanov – Dində azmaq daha şiddətlidir