Fiqh

Şeyx İbn Baz, Şeyx Useymin, Şeyx Albani (Allah onlara rəhmət etsin!) Ramazan ayı ilə bağlı ixtilaflar, Ramazan nəsihəti