Mumeyyilər Rəddiyələr Seymur Camal

“Şeyx Muhəmməd ibn Məniin Abdullah Buxaridən çəkindirməsi və …”- adlı videoya rədd