Əqidə Useyd Turabov

Useyd Turabov – Üç əsas kitabının şərhi

Muhammad İbn Abdul-Vahhab