Bölmə - Peyğəmbərlərə iman

Osman Sələfi Peyğəmbərlərə iman

Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək – Osman Sələfi (3 dərs)

Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək (1-ci hissə) Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək (1-ci hissə)   Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək 2-ci hissə (29.05.2018) Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək 2-ci hissə (29.05.2018) Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək (3-cü hissə) Muhəmmədi (sallallahu əleyhi və səlləm) sevmək (3-cü hissə)  
Fətvalar Peyğəmbərlərə iman

Nəbi ilə Rəsulun fərqi – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin) (VİDEO)

Yüklə Sual: Nəbi ilə Rəsulun fərqi nədir? Cavab: Alimlərin məşhur fikrinə görə, Nəbi şəriət vəhy olunan, lakin insanları təbliğ etmək əmr olunmayan kimsədir. Ona belə etmək olar, belə olmaz, namazı belə qıl, orucu belə tut və s. kimi əmrlər verilir. Amma ona təbliğ etmək əmr olunmur. Onlar, Nəbi adlanırlar. Ona təbliğ etmək və insanları Allahın əmri […]
Fətvalar Peyğəmbərlərə iman

Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) barəsində ifrata varmaq – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) onu mədh etməyi və barəsində ifrata varmağı qadağan etmişdir. Əgər Peyğəmbər haqqında belədirsə, başqaları barəsində əsla ifrata varmaq olmaz. Çünki bunun nəticəsi, uca Allaha aid olan haqqda məxluqun ortaq edilməsi ilə nəticələnir. Ona görə də Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) onu mədh etməyi qadağan etmiş […]
Peyğəmbərlərə iman Səid İsrafilov

Səid İsrafilov – Ümmətin Peyğəmbərinə tabe olmaq rəğbətinin oyadılması (37 dərs)

Xalid ibn Saud al Acami 1-ci Fəsil Quranda Peyğəmbərə itaətin vacib olmasına dair ayələr 1. Ey iman gətirənlər! Allaha və Elçisinə itaət edin… (Nisa, 59)   2. …tam təslim olmayınca iman gətirmiş olmazlar. (Nisa, 65)   3. Kim Peyğəmbərə itaət edərsə, Allaha itaət etmiş olar… (Nisa, 80)   4. Allaha itaət edin, (Onun) Elçisinə itaət […]