Bölmə - Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət

Görkəmli şəxslərin həyatı Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət Useyd Turabov

Peyğəmbərin ﷺ zövcələri (möminlərin anaları) – Useyd Turabov (6 dərs)

1.Mariyə əl Qibtiyyə 1.Mariyə əl Qibtiyyə (Allah ondan razı olsun)   2. Xədicə bint Xuveylid və Səudə bint Zəma (Allah ondan razı olsun) 2. Xədicə bint Xuveylid ve Səudə bint Zəma (Allah ondan razı olsun)   3. Aişə (Allah ondan razı olsun) 3. Aişə (Allah ondan razı olsun)   4. Həfsə (Allah ondan razi olsun) […]
Fətvalar Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət

Əhli Beyt kimdir və bu gün onlardan sağ olan varmı? – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Əhli Beyt kimdir və bu gün onlardan sağ olan varmı? Müsəlmanın onlara münasibəti necə olmalıdır? Cavab: Əhli Beyt, Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) qohumları və həyat yoldaşlarıdır. Uca Allah buyurur: “Ey əhli-beyt! Allah sizdən çirkinliyi (günahı) yox etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək istər!” (əl-Əhzab: 33). Onun qohumları və zövcələri Əhli-Beyt […]
Məqalələr Rafizilər Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət

Möminlərin anaları – İkinci hissə

Peyğəmbərin (Allahın ona salavat və salamı olsun) zövcələri Allahı, Onun Rəsulunu və Axirəti dünyadan üstün tutur Şübhə yoxdur ki, Məhəmməd peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) dünya nemətlərini və onun bər-bəzəyini Allahın izni ilə əldə etməyə qadir olmasına baxmayaraq onlardan uzaq durmuşdu. Sözsüz ki, xüsusən Peyğəmbərin (Allahın ona salavat və salamı olsun) gücü yetə […]
Məqalələr Rafizilər Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət

Möminlərin anaları – Birinci hissə

Qurani-Kərimdə möminlərin anaları İnsanın digərlərinə əziyyət verməkdən uzaq duraraq haqlarına girməməsi onun yüksək əxlaqının olmasına dəlalət edir. Ağıl sahibləri bilirlər ki, möminlərə əziyyət vermək və onlara böhtan atmaq açıq-aydın elə bir günahdır ki, Qiyamət günü həmin günah öz sahibini Allah qarşısında alçaldaraq zəlil edəcəkdir. Şübhə yoxdur ki, mömin kişi və qadınları incidərək əziyyət vermənin ən […]
Məqalələr Quran və təfsir Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət

Qohumluq ayəsinin təfsiri

Şura surəsinin 23-cü ayəsinin təfsiri haqqında çox sual olunduğu üçün bu ayənin təfsiri haqqında qısa araşdırma təqdim etməyi qərara aldıq ki, bu haqda yaranan suallara cavab olsun. Sualda deyirlər ki, haqqında danışılan ayədə Peyğəmbərimiz (ona Allahın salavatı və salamı olsun) insanları dinə dəvət etməyi müqabilində onlardan əhli beytinə yaxşı davranmalarını tələb etmişdir? “De: “Mən sizdən […]
Məqalələr Səhabələrə və Peyğəmbər ailəsinə münasibət

Məhəmməd Peyğəmbərin (ona salavat və salam olsun) səhabələri

Müsəlmanlar inanır ki, Məhəmməd Peyğəmbərin (ona salavat və salam olsun) ümmətində ən yaxşı nəsil onun səhabələrinin nəslidir. Bu nəslə müsəlman olub Məhəmməd Peyğəmbəri (ona salavat və salam olsun) görən və ölənədək imanlarından dönməyən bütün kişi və qadınlar aiddir. Bu o deməkdir ki, əgər bir kəs Peyğəmbərlə eyni dövrdə yaşayıb onu görübsə, lakin ancaq onun ölümündən […]