Bölmə - Sünnətlər və bidətlər

Fətvalar Peyğəmbərlər tarixi Sünnətlər və bidətlər

Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) mövludu – Şeyx İbn Useymin (VİDEO)

Yüklə Saleh sələflərimiz: Raşidi xəlifələr, səhabələr, onların əməlisaleh ardıcılları tabiinlər, nə də onlardan sonra yaşayan islam alimləri Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) mövludunu qeyd etməyiblər. Bu məqamda bir sual çıxır: Məgər biz Peyğəmbəri (ona Allahın salavatı və salamı olsun) bu insanlardan daha çox təzim edirik?! Təbii ki, xeyr. Məgər biz Peyğəmbəri (ona Allahın […]
Fətvalar Namaz Sünnətlər və bidətlər Zikr və dua

Namazdan sonra “Allah qəbul etsin!” demək olarmı? – Şeyx Əbdüləziz Ali Şeyx (VİDEO)

Yüklə Sual verən: Namazdan sonra “Allah qəbul etsin!” demək olarmı? Şeyx Əbdüləziz Ali Şeyx: Bunun sünnə olması haqqında heç bir dəlil yoxdur. Namazdan sonra deyilən sözlər şəriət dəlilləri ilə təsdiq edilməlidir. Dəlillərdə deyilir ki, namazdan sonra üç dəfə “əstəğfirullah”, “Allahummə əntə-s-sələm va minkə-s-sələm, təbarəktə ya zəlcələli valikram”, “Lə iləhə illəllah vahdəhu lə şərikə ləhu, ləhul […]
Fətvalar Hədis və şərh Sünnətlər və bidətlər

Şaban ayının orta gününü ibadətə həsr etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Şaban ayının orta gecəsini ibadətə həsr etmək haqqında deyilən hədislər səhihdirmi? Cavab: Xeyr bu haqda deyilən hədislər səhih deyildir. Şaban ayının orta gecəsi, yaxud orta günü haqqında deyilən hədislərin heç biri səhih deyildir. Bu günlər ibadətə həsr edilməz. Amma kimsə daimi etdiyi ibadəti edə bilər, aidiyyəti üzrə həmin gecə, gecə namazını qıla bilər. […]
Fətvalar Sünnətlər və bidətlər

Qəbirləri təvaf etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. Sual soruşan deyir ki, möhtərəm şeyx Saleh qəbirləri təvaf etməklə, Kəbə evini təvaf etməyin fərqi nədir? Cavab: Qəbirləri təvaf etmək haramdır. Yer üzündə şərəfli Kəbə evindən başqa təvaf ediləcək heç bir yer yoxdur. Uca Allah buyurur: “…qədim evi (Kəbəni) təvaf etsinlər!” (əl-Həcc: 29). Təvaf yalnız şərəfli Kəbə evində, yalnız […]
Fətvalar Sünnətlər və bidətlər Tibb

Gözdəymədən qorunmaq üçün qurban kəsmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Həsəsdi və gözdəyməni dəf etmək üçün QURBAN kəsmək olarmı? Cavab: Belə etmək olmaz. Həsədi və gözdəyməni dəf etmək niyyəti ilə qurban kəsmək olmaz. Lakin insan dua etməli, şərdən uca Allaha sığınmalı, sədəqə də verə bilər, ehtiyaclı insanlara ehtiyaclarında yardım da edə bilər. Bu səbəblə in-şəə-Allah, Allah ondan bəlanı dəf edər.   ______________  […]
Fətvalar Sünnətlər və bidətlər

Təziyə zamanı və ya qəbirləri ziyarət edərkən Quran oxumaq – Şeyx Əbdüləziz bin Bəzz (Allah rəhmət etsin)...

Yüklə Sual: Təziyə zamanı, yaxud qəbiri ziyarət edəndə, ya da qəbirlərin yanından keçəndə ölülər üçün Quran oxumağın hökmü nədir? Cavab: Qəbirləri ziyarət edərkən Quran oxumaq şəriətə uyğun deyil. Bu zaman sünnədə gələn salam duasını oxumaq lazımdır. [Əs-sələmu aleykum darə qovmin muminin və innə inşə Allahu bikum ləhiqunə nəs’əlullahə lənə və ləkumul-afiyə­tə] «Ey (bu) diyarın mömin […]
Fətvalar Sünnətlər və bidətlər

Övliyanın qəbri önündə Allaha dua etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın, övliyaların və əməlisaleh insanların qəbri önündə Allaha dua etməyin hökmü nədir? Bəzilərinin bu məsələdə şübhəsi budur ki, övliyanın və ya əməlisaleh insanın qəbri önündə Allaha dua etmək, övliya və əməlisaleh insanın kəramətidir. Cavab(Şeyx Saleh əl-Fovzan): Övliya və əməlisalehlərin qəbri önündə Allaha dua etmək bidətdir. Hər bir bidət isə zəlalətdir. […]
Fətvalar Sünnətlər və bidətlər

Peyğəmbərin xətrinə təvəssül etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) hörməti ilə təvəssül etmək haramdırmı? Cavab (Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan): Bəli, bu haramdır. Çünki dinə əlavə edilmiş yenilikdir (bidətdir). Peyğəmbərin (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) xətir-hörməti ilə təvəssül etmək dində yoxdur. Buna görə də bidətdir və şirkə aparan səbəbdir.
Fətvalar Sufilər Sünnətlər və bidətlər

İslamda nəşid (ilahi mahnı) yoxdur – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: İslam nəşidlərini (“ilahi mahnı” da deyirlər) musiqinin əvəzləyicisi kimi istifadə etmək olarmı? Cavab (Şeyx Saleh əl-Fovzan): İslam nəşidi deyilən bir şey yoxdur. İslam nəşid dini deyil. İslam, Quran, sünnət və uca Allah yoluna dəvət dinidir. İslam nəşidləri sufilərdə var. Sufilər nəşidləri özlərinə din hesab edirlər. Onunla Allaha ibadət edirlər. Əhli sünnə və camaat […]
Fətvalar Sünnətlər və bidətlər

Cin-şeytanı qovmaq üçün, duza ovsun oxuyub evə səpmək olarmı? – Şeyx İbn Useymin (VİDEO)

Yüklə Sual verən: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın şeyx, cin və şeytanları qovmaq üçün, duza ovsun oxuyub evə səpmək olarmı? Şeyx İbn Useymin: Xeyr belə etmək düzgün deyil. Kimsə deyirsə ki, “duza ovsun oxuyub evə səpsən şeytanlar yaxın gələn deyil.” – BU ƏSLA DOĞRU DEYİL VƏ BELƏ ETMƏK OLMAZ.
Məqalələr Sünnətlər və bidətlər

Kəbə evində hər məzhəbin öz imamı olub?

Tarixə nəzər saldıqda məlum olur ki, vaxtilə əl-Haram məscidində, Kəbə evində dörd məzhəb nümayəndələri ayrı-ayrılıqda namaz qılırlarmış. Bu məhz məzhəb təəssübkeşliyinin nəticəsində meydana gələn bir hal idi. Bu hal hicrətin altıncı əsrindən başlayaraq yaxın iki əsrə qədər davam edirdi. Hər məzhəb Kəbə evinin bir istiqamətində dayanıb namazı qılırdı. Hənəfi məzhəbinin nümayəndələri kəbənin navalçası olan istiqamətdə, […]