Bölmə - Dəvətin qaydaları

Dəvətin qaydaları Fətvalar

Şəriətin böyük işlərinə müdaxilə etmək – Şeyx Saleh bin Fovzan əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Möhtərəm şeyx, Allah sizi müvəffəq etsin. Sualda deyilir ki, sıravi insanların ümmətə aid böyük məsələlərə müdaxilə etməsi nə qədər doğrudur? Onların bu kimi məsələlərə müdaxiləsi Allahın adından bilmədən danışmaq sayılırmı? Cavab: Bəli, bu bilmədiyi halda Allahın adından danışmaq sayılır. Şəriət məsələləri bu işlərin hökmünü və çıxış yolunu bilənlərə həvalə edilir. Uca Allah buyurur: “Onlara […]
Dəvətin qaydaları Fətvalar

Gənc müsəlmanın ümməti təfriqəyə salan fitnəkar dəstələrə münasibəti – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Dəstələr nə qədər çox olursa-olsun yalnız bir haqq camaat vardır, o da səhabələr, tabiinlər və onların ardınca gedən əməlisaleh sələflərin yoludur. Peyğəmbər (Ona Allahın salavatı və salamı olsun) demişdir: “Ümmətimdən bir dəstə daim haqq üzərində olacaqdır. Onları alçaldan, onlara müxalif olanlar, uca və nöqsansız Allahın əmri gəlməyincə, onlara heç bir zərər verə bilməyəcəklər.” Allaha […]
Dəvətin qaydaları Fətvalar

Sosial şəbəkələrdə “Paylaş, savab qazan!” mesajı – Şeyx Fovzan (VİDEO)

Yüklə Sual: Möhtərəm şeyx, sualda deyilir ki, bugünki gündə, ələlxüsus telefon mesajlarında bəzi hədislər göndərir və sonda “bunu paylaş, sən də savab qazan!”, yaxud buna bənzər sözlər yazırlar. Şeyx, bizim səhihliyini bilmədiyimiz belə hədisləri başqasına göndərməyimiz nə qədər doğrudur? Cavab: Sənə belə hədisləri göndərən adam hədisin məsdərini, onu hansı mənbədən götürdüyünü, kimin rəvayət etdiyini, kimin […]
Dəvətin qaydaları Fətvalar

Sələfi mənhəcinin əsasları nədir? – Şeyx Saleh əl-Fovzan (VİDEO)

Yüklə Şeyx Saleh əl-Fovzan: Sələfin MƏNHƏCİ faydalı elm, saleh əməl, din qardaşlığı, yaxşı və təqvalı işlərdə əlbir olmaqdır. Budur saleh sələfilərin mənhəci. O mənhəc ki, kim ondan tutunarsa, fitnələrdən və şərdən xilas olar, Allahın razılığını qazanar. Uca Allah buyurur: “…Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. (Allah) onlar üçün əbədi qalacaqları, (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər […]
Dəvətin qaydaları Səid İsrafilov

Səid İsrafilov – Sələfi dəvətinin əsasları (11 dərs)

  Müqəddimə Birinci əsas: Şəriət elminə önəm vermək İkinci əsas: İslamı əməli şəkildə tətbiq etmək Üçüncü əsas: Allahın yoluna açıq-aydın dəlillərlə dəvət etmək Dördüncü əsas: Sələfin əqidəsinə elm, əməl və təlimlə önəm vermək Beşinci əsas: Peyğəmbərin (sallaLlahu aleyhi və səlləm) sünnəsinə önəm vermək, ona əməl etmək və ona dəvət etmək Altıncı əsas: Sünnə alimlərinə möhkəm […]