Bölmə - İslam ayları və bayramları

İslam ayları və bayramları Məqalələr Ramazan Ramin Mütəllim

Ramazan ayının başlamasının və bitməsinin müəyyən edilməsi və fikir ayrılığına düşməkdən necə qorunaq?

Giriş İslam müdriklik və ədalət dinidir. Bu dinin əmr etdiyi bütün əməllərdə xeyir, ədalət, eləcə də, qadağan etdiyi hər bir əməldə zərər vardır. İslam dini müsəlmanları birliyə, həmrəyliyə, yekdilliyə çağırır və eyni din˗İslam daxilində parçalanmanı alqışlamır. Uca Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur: “(Ya Rəsulum! Sən və ümmətin) tövbə edərək Ona tərəf dönün. Ondan (Allahın əzabından) qorxun, […]
İslam ayları və bayramları Məqalələr

Bir gündə iki bayram

Qurban bayramı və cümə günü. Müsəlmanlara ikiqat bayram sevinci bəxş edən rəbbimiz, onlara bu gündə asanlıq və rahatlıq olsun, məşəqqət görməsinlər deyə, bayram namazını qılan kimsədən cümə namazının vacibliyini götürmüşdür. Yəni, bayram namazını qılan kimsə, cümə namazına gəlməsə heç bir günah daşımaz. Təbii ki, bu halda cüməyə gəlmək daha yaxşıdır və savabı vardır. Lakin bayram […]
Fiqh İslam ayları və bayramları

Qurbanlıq əhkamları

Qurbanlığın tərifi və onun hökmü Qurbanlıq – bayram günündə bayram səbəbilə Allaha yaxınlaşmaq üçün kəsilən heyvana deyilir. Qurbanlıq Quran və Sünnədə sabit olan İslam ayinlərindəndir. Allah Təalə belə buyurur: “Sən də Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!”(Qurani Kərim, “Kövsər” surəsi, 2-ci ayə). Uca Allah həmçinin belə buyurur: “De: “Şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım […]
Fətvalar İslam ayları və bayramları

Bayram və bu gündə ediləcək əməllər

Sual: Bayram günü ediləcək müstəhəb əməllər hansılardır? Cavab: Bayram günü müsəlmanlar orucu, təravihi və s. ibadətləri tam əda etdikləri üçün öz fərəhlərini təzahür etdirirlər. Bu da Allahın müsəlmanlara verdiyi böyük nemətlərdəndir. Bayram axşamı və səhəri bayram namazından öncə təkbir edilir. Sonra bütün müsəlmanlar bayram namazını qılmaq üçün şəhərin kənarında açıq bir ərazidə toplaşıb bayram namazını […]