Bölmə - Yaşar Süleymanlı

Şübhələrə rəddiyələr Yaşar Süleymanlı

Yaşar Süleymanlı – Təməyyü əhlinin (Hələbi və digərləri) mənhəci (11 dərs)

1-ci dərs – Təməyyunun tərifi   2-ci dərs – Təməyyu fikirlərin, qaynaqlandığı, mənbələr   3-cü dərs – İttifaq etdiyimiz məsələlərdə birləşək…qaydası 1   4-cü dərs – İttifaq etdiyimiz məsələlərdə birləşək…qaydası 2   5-ci dərs – Düzəldək və cərh etməyək qaydası   6-cı dərs – Camaatı toplayaq və dağıtmayaq qaydası   7-cı dərs – Başqası barədə, […]
Məqalələr Şübhələrə rəddiyələr Yaşar Süleymanlı

Əli Bin Həsən Əl-Hələbinin Alimlərin Sözləri İlə, “Oynaması” Və Onları, Təhrif Etməsi

Əli əl-Hələbi “Saleh sələfilərin mənhəci” adlı kitabında (səh. 102), “əl-cərhul-muffəssər” məsələsini, qeyd edərkən, kitabın haşiyəsində, şeyxul-islam İbni Teymiyyənin (rahiməhullah): “Bidət əhlinin nişanələrindəndir (yəni, sifətlərindəndir) ki, insanları, öz sözlərinə, ilzəm etsinlər (yəni, tabe olmağa, məcbur etsinlər)” dediyini qeyd etmiş və bunu, şeyxin, “əl-istiqamə” adlı kitabına (1 cild, səh. 176) nisbət etmişdir. Halbuki, qeyd edilən, mənbədə – […]
Məqalələr Mumeyyilər Yaşar Süleymanlı

Təməyyu əhlinin mənhəci

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim. Möhtərəm müsəlmanlar! Son dönəmlər, baş verən, fitnə hadisələri, hər bir müsəlmanı, daha məsuliyyətli olmağa, fitnələrə uymamağa, şayiələrə inanmamağa və s. sövq etmişdir. Xüsusən də, sələfilər – əhli sünnə vəl-cəmaədən olan kəslər, təmkinli olmalı və imkan verməməlidirlər ki, bidətçi fikirlər, sələfilərin arasına daxil olsun və ya onların arasında tüğyan etsin. Sələfilər əsrlər boyu, ümmət arasında, […]
Məqalələr Şübhələrə rəddiyələr Yaşar Süleymanlı

Ümməti, dörd məzhəbdən, hər hansi birini, mütləq olaraq, təqlid etməyi, vacib görənlərə, cavab olaraq, Şeyxul...

Hicrətin 728-ci ilində vəfat edən, şeyxul-islam İbni Teymiyyə “Minhəcus-sünnə” kitabında (2 cild, səh. 369) demişdir: (2/ 369):قال شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة “وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْحَقَّ مُنْحَصِرٌ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، كَمَا يُشَنِّعُ بِذَلِكَ الشِّيعَةُ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ، فَيَقُولُونَ: إِنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ الْحَقَّ مُنْحَصِرٌ […]