A.Muradlı şeyx Fovzanın cərh və tədil elmi barədə sözlərini yozmaqla, bugün bidət əhlinə tətbiq edilən alimlərin bəzi təfsilatlı cərhlərini və cərhin qaydalarını inkar edir. Buna rəddiyə: