Bidət əhli ilə münasibət Yaşar Qurbanov

Hizbilərə verdikləri rəddiyyələrlə onların belini qıran tələbələrimiz – Yaşar Qurbanov