Nicat Həşimov

Şeyx Albaninin səsini kəsib təlbis edənlərə – Nicat Həşimov