Əqidənin ümumi əsasları Osman Sələfi

Allah haqqında elmsiz danışmaq – Osman Sələfi