Müsəlman hakimlərə münasibət Seymur Camal

Şeyx Abdussələm Bərcisin “Rəhbərlərlə müamələ” kitabı (28 dərs)

Seymur Camal